Ko sam ja?

Ja sam Life Coach (Životni trener) sa višegodišnjim iskustvom.

Obrazovanje sam stekla na prestižnom američkom “Louise Hay House“.

Iza mog rada stoji mnoštvo zadovoljnih klijenata, a svi dolaze po preporuci.

Ja sam blogerica i kolumnistica.

Pišem članke za “MAGAZIN ZA SRETNU ŽENU”.

Pišem o svemu onome što zanima zdravog moderno osvještenog čovjela, koji želi da radi na sebi!

Radim individual coaching. 

Najviše me motivišu pozitivni feedbacks koje dobijam od svojih klijenata.

ŠTA RADI LIFE COACH?

Life coach ohrabruje i podržava klijente u domenu profesionalnih i ličnih tema. Life coaching se razlikuje od savetovanja, konsaltinga, mentorstva i terapije. Coaching proces na određenim profesionalnim projektima, ličnim ciljevima i fazama promene započinje analiziranjem trenutne situacije, označavanjem postojećih i potencijalnih izazova i prepreka i kreiranjem akcionog plana koji je osmišljen za postizanje određenog ishoda.
Odnos između life coach-a i klijenta je kreativno partnerstvo koje ima za cilj da:

 • prepozna, razjasni i stvori viziju onoga što klijent želi;
 • iskoristi ekspertizu coach-a za preoblikovanje ciljeva u slučaju potrebe;
 • ohrabri klijenta na samoistraživanje;
 • podržava i pobuđuje strategije i plan akcije zasnovan na onome što se najbolje uklapa u klijentov cilj, ličnost i viziju;
 • podstiče klijentovu odgovornost da poveća produktivnost.

Ovi aspekti procesa rade zajedno kako bi dozvolili klijentu da maksimizuje svoj potencijal, i istraživanja pokazuju da su coaching i trening daleko moćnija kombinacija nego samo obuka. Zapravo, samo trening može uvećati produktivnost za 22,4%, ali kada je kombinovan sa nedeljnim life coaching-om, produktivnost se podstiče do 88%.

ŠTA LIFE COACH MOŽE DA UČINI ZA VAS?

Neki od najčešćih koraka koje klijent preduzima dok radi sa life coach-em uključuju:

 • prepoznavanje cilja i definisanje vizije za uspjeh;
 • stvaranje profesionalnih i ličnih akcionih planova;
 • prepoznavanje ograničavajućih uvjerenja;
 • rad na finansijskoj nezavisnosti;
 • postizanje poslovne/životne ravnoteže;
 • učenje kako da sažeto i efikasno komunicirate;
 • podsticanje uspostavljanja moćnijih profesionalnih i ličnih veza;
 • unapređenja na poslu i u karijeri;
 • mršavljenje i postizanje fitnes ciljeva;
 • pokretanje novog posla ili unapređenje već postojećeg;
 • upravljanje važnom životnom ili poslovnom promjenom;
 • izražavanje suštinskih vrijednosti.
Scroll to Top